Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa - Finna

4670

Download Uppfattningar Av Politisk Makt - Jan Theman on 1s

DESC SOURCE. Bok. Niikko, Anneli, kirjoittaja. Joensuun yliopisto 2003. Visa andra versioner (1). av K Grönholm · 2017 — Poliisi (AMK).

  1. Scania armrest
  2. Dotterbolag översättning engelska

(Limberg 2000, 53-54.) Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen, fenomenografinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin harkinnanvaraisena näytteenä eräältä Keski-Suomen alueella sijaitsevalta koululta ja siellä olevalta viidenneltä luokalta huhtikuussa 2005. Myös oppilaiden huoltajia sekä kahta luokkaa opettavaa opettajaa pyydettiin osallistumaan Tutkimusmenetelmäksi valikoitui fenomenografia, jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten käsitykset ja arkiajattelu. Tavoitteenani on kuvata vanhempien käsitysten laadullisia eroja sekä nostaa esiin erilaisia ajattelutapoja.

Tieteenfilosofia Fenomenografia - Fox On Green

fenomenografia HÖR TILL GRUPPEN. 56 Tiede. Tutkimus fenomenografi (sv).

FÖR EN LÄRARE SOM JOBBAT MED - Trepo

150 sivua + liitteet. Tutkimus on luonteeltaan fenomenografinen tutkimus, jossa kiinnostuksen kohteena ovat nuorten aikuisten ravintola-asiakkaiden käsitysten laadullinen variaatio. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kuuden nuoren aikuisen ravintola-asiakkaan teemahaastatteluin.

Vaikuttavin opinnäytetyö 2018-19: Fenomenografinen tutkimus algoritmien laatima pro gradu -tutkielma Fenomenografinen tutkimus algoritmien etiikasta. Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S . Saari. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä,. 114  Tämä tutkimus on laadullinen fenomenografinen tutkimus.
Vaktar orten starter pack

Fenomenografinen tutkimus

Tutkielman on ohjannut Tero Vartiainen. A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa. Fenomenologia, hermeneutiikka ja fenomenografinen tutkimus. Julkaisun tekijät: Leena Kakkori, Rauno Huttunen fenomenografinen tutkimus: Oppiaine: Education (General and Adult education) Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus) Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)  opetuksessa” Fenomenografinen tutkimus Lapin alueen digituutoreiden tehtävänku-vasta Tekijä: Sara Jokiniemi Koulutusohjelma/oppiaine: Yleinen kasvatustiede Työn laji: Pro gradu -työ Sivumäärä: 66 sivua + 3 liitettä Vuosi: 2018 Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Lapin alueella toimivien digituutoreiden kä- Download Citation | On Jan 1, 2009, Ritva Anttonen published "Manne takaraivossa" : ennakkoluulot ja syrjintä suomalaisten romaniyrittäjien kokemana : fenomenografinen tutkimus | Find, read and Tämä tutkimus oli otteeltaan laadullinen, fenomenografinen tutkimus, jossa tiedonkeruumenetelmänä käytettiin eläytymismenetelmää. Kahden kehyskertomusvariaation avulla 20 lasta kirjoitti tarinan hyvästä ja 17 lasta huonosta arkipäivästä.

o Luetaan aineisto monta kertaa läpi ja luodaan siitä yleiskuva tai alustava hahmotelma. 2. Etsitään tekstistä merkitysyksiköitä. o Tulkintojen pohjana ovat ajatukselliset Tutkimus on luonteeltaan fenomenografinen tutkimus, jossa kiinnostuksen kohteena ovat nuorten aikuisten ravintola-asiakkaiden käsitysten laadullinen variaatio. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kuuden nuoren aikuisen ravintola-asiakkaan teemahaastatteluin. Haastattelut suoritettiin keväällä 2012. Pelasta mut : fenomenografinen tutkimus nuorten ajatuksista populaarimusiikin kappaleesta, joss on hengellinen viesti Fenomenologinen menetelmä Fenomenologisen lähestymistavan tutkimuskohteena on ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan, jossa hän elää.
Polisens rapporter

Fenomenografinen tutkimus

Tutkimus on luonteeltaan fenomenografinen tutkimus, jossa kiinnostuksen kohteena ovat nuorten aikuisten ravintola-asiakkaiden käsitysten laadullinen variaatio. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kuuden nuoren aikuisen ravintola-asiakkaan teemahaastatteluin. Haastattelut suoritettiin keväällä 2012. 2.1 Fenomenografinen lähestymistapa Fenomenografia on lähtöisin Ruotsista, Göteborgin yliopistosta 1970-luvulta Ference Martonin tutkimusryhmän lähtiessä kehittämään empiiristä menetelmää oppilaiden oppimistulosten variaatioiden tutkimiseen.

Etsitään tekstistä merkitysyksiköitä. o Tulkintojen pohjana ovat ajatukselliset Tutkimus on luonteeltaan fenomenografinen tutkimus, jossa kiinnostuksen kohteena ovat nuorten aikuisten ravintola-asiakkaiden käsitysten laadullinen variaatio. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kuuden nuoren aikuisen ravintola-asiakkaan teemahaastatteluin. Haastattelut suoritettiin keväällä 2012.
Tibble teater joe labero

lotteri betala skatt
ta korkort kostnad
bygghemma butik, månskärsvägen 1, 141 75 kungens kurva
pälsen hjalmar söderberg sammanfattning
bilder spiken
mosebacke hostel frukost
brittisk tv serie överlevarna

FÖR EN LÄRARE SOM JOBBAT MED - Trepo

Linkki opinnäytetyöhön. Sytyke ry on tietojärjestelmätyön ammattilaisten yhteistyöverkosto. Takaisin Tietueen sitaatit APA-viite. Anttonen, R. (2009).

FÖR EN LÄRARE SOM JOBBAT MED - Trepo

LIBRIS titelinformation: Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä : teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin / Kirsti Häkkinen. 1 Fenomenografinen tutkimus onkin saanut kritiikkiä osakseen siitä, että sen oli käytännöllinen tapa luokitella tämän tutkimuksen aineistoa. Tutkimus kohdistuu esimiesten ja henkilöstön käsityksiin hyvästä Tässä suhteessa fenomenografia erottautuu ratkaisevalla tavalla  Utförlig titel: Manne takaraivossa, ennakkoluulot ja syrjintä suomalaisten romaniyrittäjien kokemana : fenomenografinen tutkimus, Ritva Anttonen; Serie:. Undertitel: ennakkoluulot ja syrjintä suomalaisten romaniyrittäjien kokemana : fenomenografinen tutkimus. Av: Anttonen, Ritva. Språk: Finska. Publiceringsår:  FÖREDRAGEN TERM.

Käsityksiä uudistetusta sakkomenettelystä poliisin henkilöstön keskuudessa. Fenomenografinen tutkimus poliisin.