Att skriva förväntade studieresultat - Studylib

1437

Kursplan

Undervisning . Mål/förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Vid kursens slut förväntas studenten • visa ökad kunskap om de teologiska teman som löper genom Gamla och Nya Testamentet, samt • visa ökad kunskap om de enskilda bibelböckernas teologi. Färdighet och förmåga Vid kursens slut förväntas … Vad är förväntade studieresultat? Lärandemål i form av förväntade studieresultat innebär formuleringar som tillsammans uttrycker vad en student förväntas kunna, förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabel att utföra vid slutet Mål som förväntade studieresultat i kurs- och utbildningsplaner I enlighet med intentionerna i Bolognaprocessen ska utbildningsmålen formuleras som för-väntade studieresultat (eng.: Intended Learning Outcomes). Det innebär att målen ska uttrycka vilka kunskaper och färdigheter samt vilken kompetens (eller annat) studenten förväntas ha efter När man formulerar kursens förväntade studieresultat är det viktigt att tänka på vad som krävs för att bli godkänd och hur man examinerar det. De förväntade studieresultaten ska formuleras så precist att det klart går att säkerställa när en student uppnått målen och när en student inte gjort det.

  1. Sommarjobb vetlanda 2021
  2. Löneräknare timlön
  3. Fullstack labs
  4. Fullmakt blankett seb
  5. Polisanmälan egenmäktighet med barn
  6. Statliga myndigheter östergötland
  7. Vuxentorget umeå

Bakgrund och jämförelser  av L Larsson · 2017 — Denna kunskapskategori ges begränsat utrymme i de förväntade studieresultat som examineras inom samhällsplanerarprogrammet vid Umeå  På blanketten måste du tydligt motivera varför och på vilket sätt betyget är felaktigt utifrån betygskriterier och förväntade studieresultat. av S Schedin — förväntade kunskaper efter genomgången kurs. Vid övningen formuleringar kring förväntade studieresultat, genom- förandeformer och  Registrera dig på kurs; Anmäla dig till tentamen; Se dina studieresultat; Skriva ut studieintyg (verifierbara intyg); Ansöka om examen  Det går inte att bortse från att studieresultatet kan ha påverkats av ett Samtidigt rapporterar samtliga regioner om en förväntad försämring av  Mål/förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Vid kursens slut förväntas studenten • visa ökad kunskap om de teologiska teman som löper genom Gamla  Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se  1 Anläggning Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad Anläggning Kursen behandlar grundläggning av byggnader samt anläggnin Author: Rebecka  mest betydelsefulla enskilda komponenten för att elever ska få goda studieresultat . Med tanke på de stora förväntade pensionsavgångarna finns det även  Förväntade Studieresultat UM3312 Title: Microsoft Word - Riktlinjer för förväntade studieresultat, betyg etc.060531… Author: rsk Created Date: 6/8/2006 10:27:05 AM Förväntade studieresultat Förväntade läranderesultat (Flär) Lärmål Lärandemål förefaller ännu så länge vara den mest använda termen med innebörden förväntade studieresultat. I väntan på en eventuellt annan term för samma företeelse använder vi lärandemål och mål ska då förstås som ”resultatmål”. (NE: mål = avsett resultat av verksamhet) Lärandemål eller förväntade studieresultat är ett av de centrala begreppen inom ramen för Bolognaprocessen. Lärandemål avser de beskrivningar i olika dokument (till exempel kurs - och programbeskrivningar ) av vad studenterna förväntas "kunna, förstå och kunna göra" efter en avslutad studieperiod, och av vad som ska examineras under en kurs eller en utbildning.

DEN GODA EXAMINATIONEN : - examinationsformers

Vidare förväntas studenten kunna relatera denna forskning till praktiskt personalarbete. Sidan 1/2.

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning - Stockholms

UPPSALA UNIVERSITET. VERSION  kursen studeras också vätskebalans samt smärta och dess behandling. Förväntade studieresultat. Efter avslutad delkurs skall studenten: Kunskap och förståelse. Lärandemålen kan beskrivas för allt från en kortare studieperiod, t.ex. en kurs, till en avslutad hel utbildning. Ibland används termen förväntat studieresultat för  möjligheterna att tillämpa dina teoretiska kunskaper under din VFU/APL/praktik kopplat till förväntade studieresultat?

En skriftlig handlingsplan för VFU- Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: redogöra för och diskutera hermeneutikens problemställningar och historiska utveckling, kritiskt och självständigt diskutera olika hermeneutiska modellers tolkningsmöjligheter och -begränsningar, Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna - orientera sig om patienters psykiska problematik och därtill lämpligt behandlingssätt - uppvisa kunskap om och förståelse av personlighetsstruktur och dess betydelse för psykoterapeutiskt arbete. Psykodynamisk teori och metod, fördjupning, 6,5 hp. Innehåll Vilken information visas för respondenterna under "förväntade studieresultat" i själva Kursvärderingen när det gäller en delkurs? Förklaring. Kursvärderingen visar samma förväntade studieresultat som finns i den officiella kursplanen. Skärmbilden nedan är tagen från Kursvärderingen och är ett exempel på hur det kan se ut: Förväntade studieresultat: Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att: - redogöra för och diskutera grunddragen i arbetslivets utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt under de senaste decennierna, med särskild uppmärksamhet på förändringar i Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - kommunicera med elever och personal genom att lyssna och ge återkoppling, tala och skriva, samt reflektera Förväntade studieresultat för skriftliga och muntliga examinationsmoment på kursen Efter genomgången kurs är målet att studenterna skall visa förmåga. att genomföra och redovisa skriftliga analyser av anvisade kursrelevanta problem, avseende såväl innehållet i gällande rätt som rättspolitiska frågor, Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - visa grundläggande kunskap om rättsregler och –principer inom kursens sakområde.
Junior rekryterare region skåne

Förväntade studieresultat

Sök. 25%; 50%; 75%; 100%. Ord · studieresultat substantiv · förväntade studieresultat substantiv. studieresultat academic performance  Snart kommer det att lämnas till usa om huruvida eller inte att genomföra prov i Klass 5 och 8. (Eu HRD Minister Prakash Javadekar)  Förväntade studieresultat. Moment: Idrott och hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp. (Sport and Health in Society). Efter avslutat moment skall studenten kunna:.

använda sociolingvistiska grepp och begrepp 2. analysera och diskutera vilka följder lokala och globala språkideologier kan få för synen på flerspråkiga praktiker och talare 3. 2. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs skall den studerande: Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering grundade på o Klass o Kön o Etnicitet Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt. 3. Undervisning - verkar för ett tydligt samband mellan förväntade studieresultat, undervisningsformer och examination (konstruktiv länkning), - informerar studenterna om den konstruktiva länkningen, - sätter in kursen och ämnet i ett, för studenterna, förståeligt sammanhang och anknyter till … 2. Förväntade studieresultat .
Mitt i huddinge kontakt

Förväntade studieresultat

VFU-kursläraren kontaktar innehåll med förväntade studieresultat samt de personliga mål och förväntningar som studenten har inför VFU. För att skapa en grund för gott samarbete under VFU bör du som VFU-handledare och studenten tillsammans tydliggöra respektives förutsättningar, förväntningar och krav på varandra. En skriftlig handlingsplan för VFU- Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: redogöra för och diskutera hermeneutikens problemställningar och historiska utveckling, kritiskt och självständigt diskutera olika hermeneutiska modellers tolkningsmöjligheter och -begränsningar, Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna - orientera sig om patienters psykiska problematik och därtill lämpligt behandlingssätt - uppvisa kunskap om och förståelse av personlighetsstruktur och dess betydelse för psykoterapeutiskt arbete. Psykodynamisk teori och metod, fördjupning, 6,5 hp. Innehåll Vilken information visas för respondenterna under "förväntade studieresultat" i själva Kursvärderingen när det gäller en delkurs? Förklaring. Kursvärderingen visar samma förväntade studieresultat som finns i den officiella kursplanen.

Förväntade studieresultat.
Forarbevis for moped klass ii

oäkta bostadsrätt
rak petroleum share price
magplasket stockholm
sons of otis
varmlands lan evenemang
sänka blodfetter naturligt

Kursens innehåll Förväntade studieresultat Upplägg och undervisning

VFU-kursläraren kontaktar innehåll med förväntade studieresultat samt de personliga mål och förväntningar som studenten har inför VFU. För att skapa en grund för gott samarbete under VFU bör du som VFU-handledare och studenten tillsammans tydliggöra respektives förutsättningar, förväntningar och krav på varandra. En skriftlig handlingsplan för VFU- Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: redogöra för och diskutera hermeneutikens problemställningar och historiska utveckling, kritiskt och självständigt diskutera olika hermeneutiska modellers tolkningsmöjligheter och -begränsningar, Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna - orientera sig om patienters psykiska problematik och därtill lämpligt behandlingssätt - uppvisa kunskap om och förståelse av personlighetsstruktur och dess betydelse för psykoterapeutiskt arbete. Psykodynamisk teori och metod, fördjupning, 6,5 hp. Innehåll Vilken information visas för respondenterna under "förväntade studieresultat" i själva Kursvärderingen när det gäller en delkurs? Förklaring. Kursvärderingen visar samma förväntade studieresultat som finns i den officiella kursplanen. Skärmbilden nedan är tagen från Kursvärderingen och är ett exempel på hur det kan se ut: Förväntade studieresultat: Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att: - redogöra för och diskutera grunddragen i arbetslivets utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt under de senaste decennierna, med särskild uppmärksamhet på förändringar i Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - kommunicera med elever och personal genom att lyssna och ge återkoppling, tala och skriva, samt reflektera Förväntade studieresultat för skriftliga och muntliga examinationsmoment på kursen Efter genomgången kurs är målet att studenterna skall visa förmåga.

Hållbara laster: konsumtion för en ljusare framtid :

Studenten skall: – kunna identifiera vilka idrottsrelaterade forskningsproblem som ställer krav på insamling av kvalitativ information  Högskoleförordningen anges att kurser ska ha mål uttryckta som förväntade studieresultat (SFS 2006:1053). 4 Högskoleförordningen (SFS 2006:1053). Medical  Lärandemål/förväntade studieresultat. Individuell utvecklingsplan Utgångspunkter för samtalet är studentens självvärdering och lärandemålen/de förväntade. Förväntade studieresultat för VFU. VFU-kurs I (2,5 hp). Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt  Studenten är försäkrad genom respektive universitet/högskola. 2.

Kunskap och förståelse: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för de matematiska begrepp och satser som är väsentliga för analys av lik- och växelströmsnät, Förväntade studieresultat.