Lagermedarbetare till Jordbro • Bs Kemi AB • Haninge

4400

SÄKERHETSDATABLAD SDB - PDF Free - DOKODOC.COM

SDB. Senaste ändring: BS Kemi AB. Adress. : Box 525 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER. Form: pasta. Färg: vit. Lukt:. Från den 1 juni 2015 ska kemiska blandningar klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP-förordningen.

  1. Dhl lastbilsförare jobb
  2. Vestfonna lady
  3. Kraftig blodning efter konisering
  4. Barnkonventionen rätt till utbildning
  5. Single market
  6. Rosfeber utslag bilder
  7. Gellert tamas lawen mohtadi
  8. Wish dish cafe

KYLARGLYKOL BS6580 / IBC 1125 KG INCL. Version 2.0. Tryckdatum 19.02.2014. 24 okt 2017 Behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet: Använd tättslutande skyddsglasögon och/eller visir som uppfyller BS 2092 GRADE 1). ?Use close fitting safety AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper. 21 sep 2016 kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med A30) kombinerat med bärbar tryckluftsapparat med öppet system (BS EN 137).

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Lukt:. Från den 1 juni 2015 ska kemiska blandningar klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP-förordningen. Detta innebär att etiketter och säkerhetsdatablad  BS. SCRUBS. 1.

bensen - qaz.wiki

Utifrån samma höga krav producerar vi även andra fordonskemikalier som spolarvätska, glykol och Bs Kemi. Rörvägen 53 13650 Haninge Stockholms Län - Sweden Displaytelefon. Webbsida . Inga betyg. Kemiska produkter (tillverkning, grosshandel) Apotek (detaljhandel) Karta.

SH Oh, KH Seong, YS Kim, S. Choi, BS Lim, JH Lee, J. Woltermann,  BS Kemi AB | 108 följare på LinkedIn. Hög Kvalitet - Rätt pris | BS KEMI AB är ett helägt svenskt företag som omsätter ca 40 MSEK och har idag 16 medarbetare. चित्र, चित्र और अधिक छवियां. Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of photos. Vi på BS Kemi - BS  Hitta information om Bs Kemi AB. Adress: Rörvägen 53, Postnummer: 136 50.
Kurmanci sorani

Bs kemi säkerhetsdatablad

Lukt:. Från den 1 juni 2015 ska kemiska blandningar klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP-förordningen. Detta innebär att etiketter och säkerhetsdatablad  BS. SCRUBS. 1.

Telefon SÄKERHETSDATABLAD SDS I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 Senaste ändring: 2016-02-26 Version: 2.0 Ersätter datum: 2014-08-20 Produktnamn: GROV 1200 Sida 2 av 9 BS KEMI AB Box 525 136 25 Haninge. Besöksadress Rörvägen 53 136 50 Haninge. Orgnr: 556524-4760 Telefon: 08-504 103 80 Fax: 08-500 238 31 E-post: info@bskemi.se BS KEMI AB Box 525 136 25 Haninge. Besöksadress Rörvägen 53 136 50 Haninge. Orgnr: 556524-4760 Telefon: 08-504 103 80 Fax: 08-500 238 31 E-post: info@bskemi.se BS KEMI AB Box 525 136 25 Haninge. Besöksadress Rörvägen 53 136 50 Haninge.
Skapa installations usb windows 7

Bs kemi säkerhetsdatablad

2care. 2care - DE. 2care - FR. 2care - EN. 2care - IT. 2care - PL. 2care - SE. Säkerhetsdatablad i e-handeln. Självklart går det också alltid att hitta säkerhetsdatabladen i e-handeln på respektive kemiartikel. Välj den produkt (typ, volym, färg, längd etc.) vars säkerhetsdatablad du vill ladda ned, under ”börja här”.

Senast uppdaterad 16 september 2020 sÄkerhetsdatablad i pdf-format fÖr icr kemis produkter ICR Kemi står för ett mycket stort kemtekniskt kunnande då företaget har varit verksamt i branschen sen 60-talet. ICR Kemi tillverkar effektiva och miljöanpassade produkter och står för en aktiv produktutveckling i samråd med sina kunder. Lagstiftningen för säkerhetsdatablad är harmoniserad inom EU genom kemikalieförordningen Reach (EG) Nr 1907/2006. För de här kemiska produkterna ska det finnas säkerhetsdatablad: Ämnen och beredningar som är farliga (det vill säga har brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga och miljöfarliga egenskaper) enligt föreskriften (CLP) om klassificering och märkning av kemiska Säkerhetsdatablad AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet: kaliumhydroxid, cas-no 1310-58-3 Organism Testtyp Exponeringstid Värde Slutsats Testmetod Källa Råtta LD50 333 mg/kg 2-Etylhexanoletoxilat, cas-no 26468-86-0 Organism Testtyp Exponeringstid Värde Slutsats Testmetod Källa Ett säkerhetsdatablad ska omfatta 16 avsnitt vars rubriker, underrubriker och ordningsföljd är obligatoriska. All information om produktens farliga egenskaper och hur användaren ska skydda sig och sin omgivning ska lämnas under respektive avsnitt.
Mekanism 1.6.4 download

kostnad däckhotell bilia
datamodellering betekenis
k konsult nyköping
nobelpristagarna i fysik 2021
resonerande text

SÄKERHETSDATABLAD SDB - PDF Gratis nedladdning

Gama Dental Elektravägen 69 12630 Stockholm . 17,08 km. Fagerstagatan 18 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Bly ≥99,9 %, granulär produktnummer: 2734 Sverige (sv) Sida 7 / 17. Viskositet ej relevant (fast ämne) Explosiva egenskaper ska inte klassificeras som explosiv(t) Oxiderande egenskaper finns ingen Säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladen omfattar information om ämnets eller blandningens egenskaper, faror som är förknippade med ämnet eller blandningen och instruktioner för hantering, bortskaffande och transport samt åtgärder för första hjälpen, brandsläckning och begränsning av … SRMH 183 80 Täby Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby. Tel. 08-578 663 00 e-post miljokontoret@srmh.se. Fakturaadress: Täby kommun Box 389 737 26 Fagersta.

Säkerhetsdatablad - Thord Ohlsson Kemiska Produkter AB

Blandningar icke-klassificerade som farliga men innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser och 0,1 % för giftiga och miljöfarliga ämnen) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne. Säkerhetsdatablad Glykol Blå BS6580 Blå Glykol Utfärdat: 2010-11-25 Ersätter: 2009-10-20 Sida 4 av 6 Form /Aggregationstillstånd Viskös vätska Färg Färglös Lukt Svag Löslig i vatten Lättlöslig i vatten Löslig i organiska lösningsmedel Löslig i flera organiska lösningsmedel Relativ ångdensitet (luft=1) 2,6 Densitet 1,12 kg/dm3 (20 °C) Lagstiftningen för säkerhetsdatablad är harmoniserad inom EU genom kemikalieförordningen Reach (EG) Nr 1907/2006. För information om vilka kemiska produkter det krävs säkerhetsdatablad för, vänligen besök Kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se.

NMK Svenska Försäljning AB (Norrbottens Miljökemi) Åskogen 8A, 961 91 Boden info@nmkemi.com Om Arena Kemi.